Audit

Tehase hindamisteenused aitavad teil tuvastada teie jaoks õige tarnija, luues soodsa aluse teie toodete ühtlase kvaliteedi tagamiseks ja aidates teil kaitsta oma kaubamärgi huve.Brändiomanike ja rahvusvaheliste ostjate jaoks on eriti oluline valida tarnija, mis on võrreldav teie enda kaubamärginõuetega.Hea tarnija eeldab nii teie tootmis- ja kvaliteedinõuete täitmise oskust kui ka oskust võtta vajalikku sotsiaalset vastutust üha keerukamas sotsiaalselt vastutustundlikus keskkonnas.

EC hangib tarnijate kvalifikatsiooni ja sellega seotud teavet uute tarnijate kohapealse ja dokumentaalse läbivaatamise teel ning hindab tarnijate legitiimsuse, organisatsioonilise struktuuri, personali, masinate ja seadmete, tootmisvõimsuse ja sisemise kvaliteedikontrolli põhitingimusi, et tagada tarnijate igakülgne hindamine. tarnijad ohutuse, kvaliteedi, käitumise, tootmisvõimsuse ja tarnetingimuste osas enne tellimuste esitamist, et tagada tavapärane ärihangete käitumine. Tagada ärihangete nõuetekohane läbiviimine.

Meie tehase hindamisteenused hõlmavad järgmist:
Tehase tehniline hinnang
Tehase keskkonnahinnang

Sotsiaalse vastutuse hindamine
Tehase tootmiskontroll
Hoone ohutuse ja konstruktsiooni hindamine